• Tấm điện phân: 5 tấm
  • Kích thước đơn vị chính (xấp xỉ): W225 x D120 x H347 mm
  • Trọng lương (xấp xỉ): 5.7 kg (Khi chứa đầy nước: 6.6 kg)
  • Điện áp: AC 100V~ (50/60 Hz)
  • Công suất tiêu thụ (xấp xỉ): 250 W (Cế độ chờ: 0.4 W)
  • Cáp nguồn (xấp xỉ): 2.5 m
  • Kết nối cấp nước: Chuyển đổi đòn bẩy
  • Phương pháp cấp nước: Cung cấp nút chạn vòi nước
  • Áp lực nước đơn vị chính (áp lực nước động lực): Xấp xỉ 70–500 kPa
  • Áp lực đường ống nước hoạt động (áp lực nước tĩnh): Khoảng. 70 Ném750 kPa